2014

”Därför är statistik viktigt i valrörelsen”

2014-03-22 Svenska Dagbladet

Under valåret kommer Richard Öhrvall, SCB och IFN, att skriva en statistikblogg på SvD:s webbplats. Bloggen lanserades med en intervju med Richard Öhrvall där man förklarar att han i bloggen kommer att svara på "alla statistiska frågor om supervalåret". Han får frågan hur svenska politiker förhåller sig till statistik och svarar: "Sådär. Man använder ofta den siffra som ger stöd för den egna politiken, så är det. Och ibland en siffra som kanske inte är den mest intressanta. Det gör det svårt för väljarna."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se