2014

Etik är större än ekonomi

2104-03-22 Barometern

Det finns  problem med det antirasistiskanätverket "Oss alls" ambition att försvara en generös flyktinginvandring i ekonomiska termer, skriver Barometern i en ledare. Tidningen hänvisar bland annat till Assar Lindbeck och Magnus Henrekson, IFN, och skriver: "... försvaret för ett generöst och reglerat asylmottagande måste präglas av moraliska ställningstaganden och inte av ekonomiska. I annat fall kommer man långt från kärnfrågan: Nämligen att man ska öppna dörren för den förföljde som är på flykt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se