2014

Arbetets DNA

2014-03-27 Barometern

I en ledare skriver Barometern om lärlingsutbildning. Tidningen konstaterar att "många decenniers propaganda för teoretisk utbildning och nedvärdering av praktisk kunskap har bidragit till att skapa dagens stora diskrepans mellan utbildningsval och vad som de facto efterfrågas och belönas, som ekonomen Magnus Henrekson [IFN] har skrivit. Att bygga upp ett lärlingssystem kan således visa sig vara den enkla delen. Den svåra, men helt avgörande, är att förändra attityder till arbete och utbildning som har odlats under decennier."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se