2014

Tuffa regler slår mot privata välfärdsbolag

2014-03-27 Dagens Samhälle

I dag ställs högre krav på privata utförare i välfärden än på offentliga aktörer, skriver Eva Hagbjer, i en rapport som nyligen publicerats inom ramen för ett gemensamt projekt mellan IFN och SNS.  Dessutom, menar hon, är kvalitetsuppföljningen dålig och kraven på utförarna skiljer sig kraftigt åt, beroende på om det är en privat aktör eller om verksamheten drivs i offentlig regi. Rapporten är den första systematiska kartläggningen av regelverken för välfärdstjänstutförare, hur kvalitetsuppföljningen ser ut och hur reglerna skiljer sig för offentliga och privata utförare.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se