2014

Höghastighetståg eller hästskjuts?

2014-03-28 Byggindustrin

Nils-Eric Sandberg, tidigare ledarskribent på DN, skriver i en krönika i Byggindustrin om dagens problem med tågtrafiken. Han refererar till uppsatsen "Locomotives of Local growth: The Short- and Long-Term Impact of Railroads in Sweden" författad av Thor Berger och Kerstin Enflo, Lunds universitet. Uppsatsen presenterades tidigare i år på ett seminarium på IFN.

Sandberg skriver: Ett järnvägssystem fungerar i hundra år. Under den tiden genererar det många kringinvesteringar, som i sin tur gerererar tillväxt. Vi ska vara försiktiga med cost-benefit-analyser på investeringar som står sig i hundra år – av det enkla skälet att vi inte kan beräkna och värdera investeringseffekter under så lång tid. Men vi vet av modern forskning att investeringar i transportsystem bidrar till tillväxt och ökade inkomster. Vilka är mot det, utom kommunister och miljöpartister?

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se