2014

Ohållbara tillståndsregler styr välfärdens tjänster

2014-04-01 Dagens Samhälle

Martin Ärnlöv, vd för Bräcke Diakoni, skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att "orimlig hantering av tillståndsfrågor för privata utförare, som döms efter en helt annan måttstock än offentliga utförare, som vi nu ser exempel på leder till otydligheter för medborgarna och en missriktad användning av samhällets resurser". Artikeln bygger till stor del på IFN/SNS-rapporten Tillstånd, tillsyn och uppföljning av välfärdstjänster.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se