2014

Småföretag gynnas av LAS-reformen

2014-04-01 Entré

Tidskriften Entré har intervjuat Carl-Magnus Bjuggren, IFN, om forskning han presenterar i sin avhandling. Entré skriver bl.a. om den artikel i avhandlingen som handlar om hur anställningsskyddet påverkar företagens arbetsproduktivitet. "Studien visar att lättnaderna i turordnings reglerna ökade arbetsproduktiviteten med runt 2,5 procent i de små företagen, jämfört med en kontrollgrupp av lite större företag" förklarar Carl-Magnus Bjuggren.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se