2014

Banvallar bättre än skyddsvallar

2014-04-10 Dagens Industri

I en ledare skriver Dagens Industri om vårpropositionen och "att den finanspolitiska debatten domineras av behovet av att spara".  Tidningen hänvisar till att "en lång rad namnkunniga nationalekonomer som Lars Calmfors, Assar Lindbeck [IFN], Magnus Henrekson [IFN] och Lars Jonung förordar att Sverige lämnar målet om en procent överskott och övergår till ett balanskrav. Det skulle frigöra cirka 40 miljarder kronor om året ...".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se