2014

Det här måste ändras!

2014-04-21 Blekinge Läns Tidning

I en ledare skriver BLT att "en hög chef i landstinget haft en bisyssla under flera års tid, utan att förvaltningschefen vetat om det". Tidningen förklarar att den aktuella chefens bolag "fick uppdrag för landstinget och under hela processen ägde han sitt bolag". Tidningen hänvisar till forskning om upphandlingens värde av bland andra Richard Öhrvall, IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se