2014

Expert: ”Uppköp kan innebära positiv förändring”

2014-04-23 Länstidningen Södertälje

Vad händer när ett utländskt multinationellt företag köper upp företag i Sverige, frågar Länstidningen Södertälje och fortsätter "Inte alltid vad folk tror, enligt Fredrik Heyman, IFN." I artikeln berättar Fredrik Heyman att uppköp sällan får så stora konekvenser som det först kan se ut som. Det kan till och med innebära en positiv förändring: "Det kan vara så att det finns kunskap från utlandet som sprids in till det egna landet och lokalt in i Sverige."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se