2014

Politiker utan mål

2014-04-24 Sveriges televison

Professor Magnus Henrekson, IFN, är en av de som intervjuas i SVT:s Dokument inifrån med rubriken Politiker utan mål. Temat är välfärdsstaten och huruvida vi med en växande åldrande befolkning kommer att kunna behålla välfärden även i framtiden. I programmet konstateras att "politiker ensidigt lyft fram pressimistiska secenier" medan experter som Magnus Henrekson menar att "det finns anledning att fundera ett varv till". han påpekar att under de sensate 20-25 åren sänkt skatterna utan att det ogffentliga fått finansieringsproblem.  

Se programmet i SVT

Magnus Henrekson intervjuas vid två tillfällen; ca 33:40 samt 38:40 minuter in i programmet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se