2014

Få möter döden med värdighet

2014-04-24 Metro

I en kolumn i Metro skriver Johan Norberg om fartygskatastrofer och att kaptenen sällan tycks vara den som sist lämnar skeppet. Han berättar om forskning av Mikael Elinder och Oscar Erixson, IFN. Norberg skriver att de kommit fram till ett mönster: "Kaptenerna är påfallande duktiga på att hitta till livbåtarna och i den genomsnittliga olyckan har besättningen dubbelt så stor chans att överleva som passagerarna. Många hjälper varandra vid olyckor, men få möter döden med stor värdighet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se