2014

Det är i våra företag det börjar

2014-04-27 Blekinge Läns Tidning

För artonde året i rad har seminariedagen "Europaperspektiv" hållits i Malmö. "Splittring och problem med tillväxten gör det svårt för EU att spela en stor roll utomlands. Därför borde EU:s beslutsfattare spetsa öronen lite extra för att lyssna på Tino Sanandajis [IFN] inspel till Europaperspektivdagen" skriver BLT i en ledare. Tidningen konstaterar att Tino Sanandaji tillsammans med Magnus Henrekson, IFN, har analyserat företagsamhet och entreprenörskap i världen: "Och där ligger EU efter."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se