2014

Nu vill alla satsa på kvalitet i välfärden

2014-04-29 View

Revisionsföretaget KPMG:s tidning View menar att "kvalitet är det nya honnörsordet i debatten om välfärd". En av de som intervjuas i ämnet är Henrik Jordahl, IFN. Han förklarar bland annat att "det behövs en kombination av flera mekanismer för att upprätthålla god kvalitet: förhandsgranskning, myndighetstillsyn, kommunal uppföljning och brukarinflytande". Tidningen berättar även om det för IFN och SNS gemensamma projektet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se