2014

”Konkurrens är ingen universallösning”

2014-04-30 Dagens Nyheter

I en slutreplik på DN Debatt skriver Sten Widmalm, Frida Widmalm och Thomas Persson "att det behövs kontrollmekanismer men att utvärderingarna inom många områden ... har gått för långt". De hänvisar i sin argumentation att konkurrens inte är en universallösning till IFN-forskning: "Redan för fem år sedan visade exempelvis forskare från Institutet för näringslivsforskning här på DN Debatt (2009-08-17) att mellan 1997 och 2007 ökade 'andelen elever som gick ut gymnasiet med MVG i alla ämnen /…/ med 28 gånger'".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se