2014

Förverkliga idén om ett gott boende för alla

2014-04-30 Eskilstuna-Kuriren

I ett debattinlägg skriver Lars Holm, Ordförande Hyresgästföreningen Eskilstuna, att "en fri marknad har ett intresse i sig att behålla bostadsbristen" annars kan man inte "ta ut höga hyror för att höja vinsterna i företagen". Han menar att fastighetsägarna i första hand stödjer sin argumentation för marknadshyror på "en gammal skrift från 60-talet skriven av Assar Lindbeck [IFN] i sitt ivrande för marknadshyror. Det vi är mest förtjänta av i dag är att lämna den här förlegade diskussionen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se