2014

”Bara få av skolans mål är möjliga att mäta”

2014-05-08 Dagens Nyheter

I en replik på DN Debatt skriver Jonas Vlachos, som är affilierad till IFN, att problemen är många med att fokusera på resultatstyrning i skolan. Vlachos skriver: "Visst vore det bra om det gick att fokusera på skolornas resultat och kvalitet snarare än att detaljreglera vad skolorna gör. Att säga detta är emellertid betydligt lättare än att skapa ett system som faktiskt så gör."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se