2014

Ny rapport: Skydda den svenska ägaren

2014-05-08 Dagens Nyheter

Dagens Nyheter ekonomi skriver om rapporten "Vem ska styra de svenska företagen?" som författats av docent Ulf Jakobsson, tidigare vd för IFN, och ekonomie doktor Daniel Wiberg som har varit verksam vid IFN för att skriva rapporten. "Skydda den svenska modellen för styrning av svenska företag, där privata ägare tar på sig ansvar och kontroll. Det är budksapet i en rapport från svenskt näringsliv" skriver DN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se