2014

Familjen framför allt

2014-05-09 Fokus

"Wallenberg säljer Scania och pressas om Astra Zeneca. Ändå anser Svenskt näringsliv att familjen är den främsta modellen för att behålla storbolagen i Sverige" skriver tidskriften Fokus. I artikeln redogörs för rapporten  "Vem ska styra de svenska företagen?" som författats av docent Ulf Jakobsson, tidigare vd för IFN, och ekonomie doktor Daniel Wiberg som har varit verksam vid IFN för att skriva rapporten. Fokus förklarar att "rapporten lär bli omdebatterad".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se