2014

De rikaste drar iväg

2014-05-11 SVT

"De allra rikaste tjänar en allt större del av inkomsterna. De utgör en hundradel av befolkningen men tjänar nära en tiondel av alla inkomster. Situationen i dag är densamma som den var 1947, enligt ny forskning" skriver SVT.se. Daniel Waldenström, affilierad till IFN, svarar for forskningen tillsammans med Jesper Roine. "Vi kan se att den långa trend av omfördelning och utjämning som ägde rum under efterkrigstiden avstannade någon gång i början på 80-talet" säger Daniel Waldenström till SVT.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se