2014

Forskare kritiserar EU-satsning

2014-05-12 P1-morgon

Jannis Angelis är forskare på KTH och IFN men samtidigt ingår han i en granskningskommitté i Bryssel som bedömer vilka forskningsprojekt som ska få pengar från EU:s forskningssatsning Horisont 2020. Under sju år – fram till 2020 – ska 80 miljarder euro fördelas till olika forskningsprojekt. Jannis Angelis förklarar att ansökningar ofta är dåligt skrivna vilket innebär att det är svårt att bedöma vad forskningen kommer att kunna bidra med.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se