2014

Det fria skolvalet förstärker uppdelning

2014-05-12 Sveriges Radio/Vetandets värld

Vetandets värld ska granska svenska skolan i fyra program. I det första programmet avhandlas det fria skolvalet. Vetandets värld förklarar att "katastrofresultaten från Pisa" exempelvis kan förklaras med "det fria skolvalet, kommunaliseringen och lärarrollen". Man undrar vad forskningen säger om skolan och de dåliga resultaten? En av de forskare som medverkar i programmet är Karin Edmark, IFN. Hon säger att "man inte har på fötterna om man säger att nedgången i de svenska skolresultaten beror på det fria skolvalet".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se