2014

Flest friskolor i socioekonomiskt starka områden

2014-05-13 Skolvärlden

Det är betydligt vanligare att friskolor etablerar sig i ekonomiskt välmående områden. Det säger nationalekonomen Jonas Vlachos till Skolvärlden. Vlachos är verksam vid Stockholms universitet och affilierad till IFN. Tidningen skriver: "Jonas Vlachos lyfter fram två möjliga förklaringar till att det ser ut så. Dels att efterfrågan från familjerna är större i socioekonomiskt starka områden och dels att det är mer ekonomiskt lönsamt att driva skolor där."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se