2014

Inte särskilt klyftigt

2014-05-15 Dagens Nyheter

I en ledare i Dagens Nyheter skriver tidningen att "jobbskatteavdraget har banat väg för ökade inkomster i alla skikt, och minskade ekonomiska skillnader. Ändå går det att säga att den 'relativa fattigdomen' ökat." I argumentationen för de problem som skribenten anser att den svenska ekonomin dras med nämns dels Magnus Henrekson, IFN, som "har beskrivit hur Sverige kommit att bli 'ett skatteparadis för de redan rika'." Dels förklaras att Andreas Bergh, IFN, i en artikel i Svenska Dagbladet pekar på "ett problem i den andra änden av spektrumet: Rörligheten uppåt bland dem med lägst inkomster tycks ha minskat under senare år".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se