2014

Mölle spelplats för ekonomiskt forum

2014-05-20 Helsingborgs Dagblad

HD förklarar att Mölle i dagarna samlar "150 svenska och internationella politiker, diplomater, företagsledare och forskare. De är här för att skärskåda europeisk ekonomi ur en rad perspektiv." Tidningen förklarar att Lars Oxelheim "är ansvarig för det nätverk som står bakom den internationella konferensen i Mölle. I år ordnades arrangemanget för sextonde gången".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se