2014

Demokratisering utan ekonomisk tillväxt

2014-05-21 Forskning och Framsteg

Indonesiens gradvisa demokratisering ledde inte till några snabba ekonomiska effekter, skriver Forskning och Framsteg och hänvisar till forskning av Fredrik Sjöholm som är affilierad till IFN. "Det kanske dröjer en generation innan tillväxten tar fart, säger Fredrik Sjöholm till tidningen. Det kan också rör sig om att de röstande premierar andra saker, exempelvis sociala skyddsnät. "Sedan har ju demokrati ett värde i sig" säger han.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se