2014

Magnus Henrekson: "Delar av borgerligheten missförstår marknadsekonomi"

2014-05-23 Neo

Vinsterna är inte problemet. Men reglerna på välfärdsmarknaden måste förändras – annars hotar en motrörelse från vänster, förklarar Magnus Henrekson, IFN, för tidskriften Neo. Paulina Neuding, chefredaktör, har intervjuat och diskuterat klassresor, betygsinflation samt privata förskolor med Magnus Henrekson. Han presenteras som "en av borgerlighetens främsta ekonomer".

En av frågorna som Magnus Henrekson får handlar om eventuella risker med vinstdrivna företag i välfärdssektorn? Det konkreta fall som diskuteras är Hälsans förskola som fått kritik för att man snålat på maten till barnen.

Magnus Henrekson svarar att det måste finnas kontrollmekanismer för att stoppa den här typen av agerande. Sådana finns bara delvis i dag. "Detta är också dålig företagsamhet. Om man driver en förskola, och dessutom kallar den för Hälsans förskola, så kan man inte förvänta sig att verksamheten ska gå bra om man samtidigt lägger ner en struntsumma på mat till barnen". Han vill dock inte att systemet med vinstuttag i välfärden ska stoppas, eller att vinsterna ska regleras. "Skälet till att vi överhuvudtaget öppnade för de här företagen är att kompetensen inte fanns inom kommuner och landsting. Vi behöver de privata företagens kapital och vi behöver deras managementkunnande". Han säger att om man reglerar vinsten blir det ingen innovation. "Det är ingen idé att göra saker bättre om du inte får behålla överskottet".

Paulina Neuding ställer frågan hur Magnus Henrekson ser på att han uppfattas som kontroversiell inom borgerligheten:

"Allt handlar om huruvida det man säger är substantiellt och underbyggt. Det är därför vi har forskning, inte för att forskningen ska hitta argument åt den ena eller den andra maktstrukturen. Är man skolad i en akademisk miljö är man van vid det. Man blir kritiserad på akademiska seminarier och av anonyma bedömare, det är så forskning går till och går framåt."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se