2014

Företag bör inte ges stöd utan krav

2014-05-28 Svenska Dagbladet

Brännpunkt skriver Malin Sahlén, Timbro, att pengar okritiskt delas ut till företag, utan krav på prestation. Hon menar att företagare bör omfattas av regeringens arbetslinje. Artikeln bygger på en forskningsrapport författad av Roger Svensson, IFN: Statlig finansiering till småföretag? Han förklarar att majoriteten av de stöd som finns är felriktade och synnerligen ineffektiva, och anser att Fouriertransform och Inlandsinnovation bör avvecklas eftersom de är rena företagsbidrag snarare än lösningar på något marknadsmisslyckande.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se