2014

Fortsatt utanför

2014-05-30 Barometern

Barometern kommenterar i en ledare forskning om  utanförskap och två rapporter , bl.a. av Tino Sanandaji, IFN, som visar olika resultat. Men, skriver tidningen,  "ingen hävdar att utvecklingen har brutits".  barometern fortsätter: "Som ekonomen Andreas Bergh [IFN] påpekar är partiernas vanligaste förslag att höja utbildningsnivån och att bekämpa rasismen, trots att Sverige inte i dag utmärker sig negativt i någotdera avseendet. Mer radikala tankar — en arbetsmarknad för outsiders likaväl som för insiders, till exempel — lyser däremot med sin frånvaro."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se