2014

Välfärdsvinster

2014-05-31 Kistianstadsbladet

I en ledare signerad Mattias Karlsson är utgångspunkten en intervju med Magnus Henrekson, IFN, i tidskiften Neo. Karlsson skriver att "Henrekson är mest orolig över nu är en ny motreaktion, fast denna gång från vänster. Den kan drabba borgerligheten om inte man får ordning på marknaderna inom välfärden". Hasn menar att det "är som Magnus Henrekson beskriver det viktigt att skilja på att vara pro market eller pro business, det vill säga att försvara fria och rätt reglerade marknader eller att försvara enskilda företagsintressen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se