2014

Sverige behöver mer systemkritik

2014-06-02 Vetmanlands Länd Tidning

De svenska anställningskostnaderna är högst i EU, skriver VLT i en ledare. Tidningen hänvisar till senaste numret av Ekonomisk Debatt och en artikel av Andreas Bergh, IFN: Höga ingångslöner bidrar till högre barriärer mellan olika socialgrupper [skriver Bergh] och konstaterar att Sverige är "dåligt på att integrera utlandsfödda svenskar på arbets- marknaden". VLT fortsätter: "Så hellre en arbetsmarknad med fler ingångar med lägre löner och fler utrikesfödda i syssel- sättning än ett tudelat samhälle i vilket protektionism och populism dikterar villkoren."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se