2014

AP-fondens kritik leder ingenstans

2014-06-03 Dagens Industri

Fjärde AP-fondens vd Mats Andersson riktade i en tidigare debattartikel skarp kritik mot rapporten "Vem ska styra de svenska företagen?". "Tyvärr är det svårt att se det svavelosande inlägget som en del av en konstruktiv debatt", svarar Magnus Henrekson (IFN), Ulf Jakobsson (tidigare vd IFN) och Daniel Wiberg. De skriver bland annat: "Mats Andersson avfärdar förslaget genom att peka på Enron-skandalen. Vi kan upplysa om att skandaler inträffar i alla system och att ledningsstyre är den dominerande styrformen för företag i USA och Storbritannien och att det trots allt även där vuxit fram en hel del framgångsrika företag. Kanske har några till och med letat sig in i Fjärde AP-fondens portfölj?"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se