2014

Forskarrapport om statligt riskkapital: Satsa mer resurser på Almi Invest

2014-06-03 Webfinanser

Webfinanser skriver om en rapport författad av Roger Svensson, IFN, och publicerad av Timbro. "Staten bör gå in i tidiga skeden tillsammans med privata finansiärer. Almi Invest är det enda exemplet inom det statliga riskkapitalet som arbetar på ett sätt som har stöd i forskningen. Därför bör mer resurser överföras dit." Webfinanser förklarar att Roger Svensson anser "att Almi Invest är det enda exemplet bland de statliga riskkapitalisterna som arbetar rätt sätt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se