2014

Lars Kriss: Sverige behöver systemkritik

2014-06-04 Västerbottens-Kuriren

"De svenska anställningskostnaderna är högst i EU" skriver Lars Kriss i en krönika i VK. Han skriver att "Alliansregeringen hyllar kollektivavtal och i Europaparlamentet kämpar de svenska Socialdemokraterna för att motarbeta lagstiftade minimilöner". Kriss hänvisar till en artikel av Andreas bergh i Ekonomisk Debatt. "Höga ingångslöner och låg lönespridning bidrar till högre barriärer mellan olika socialgrupper." Kriss avslutar: "Så hellre en arbetsmarknad med större inkomstskillnader och fler utrikesfödda i sysselsättning än ett tudelat samhälle i vilket protektionism och populism dikterar villkoren. Främlingsfientlighet kan bara övervinnas om arbetslösheten sjunker..."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se