2014

Sverige är redan Pikettys paradis

2014-06-04 Expressen

Med anledning av att Socialdemokraterna  hyrt in ekonomen Thomas Piketty till ett seminarium i Almedalen skriver Expressen i en ledare att Sverige redan är ett Piketty-paradis. "Och oavsett vad oppositionen säger så förblir Sverige ett av länderna med världens mest jämnt fördelade inkomster." Skribenten menar att det återstår att se ifall Pikettys teori om att ojämlikheten per automatik kommer att öka i framtiden. "För sedan 1970-talet har det inte skett någon större förändring av förmögenhetsfördelningen i Sverige, enligt de svenska nationalekonomerna Jesper Roine och Daniel Waldenström [affilierad till IFN] vars forskning Piketty har använt sig av."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se