2014

Betygen är flummiga

2014-06-05 Expressen

I en ledare skriver Expressen om att Dagens Nyheter "efter att ha jämfört svenska elevers Pisa-resultat (usla) med resultaten på nationella prov (bättre)" förklasrar resultaten med att  "eleverna var provtrötta och omotiverade". Expressen skriver att DN:s tes inte övertygar utan att det nog är så dåligt ställt som vi trott. I sammanhanget hänvisar tidningen till Jonas Vlachos, affilierad till IFN, säger om det nya betygsystemet "att detta svär mot den logik som råder på högskolan och i arbetslivet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se