2014

Want to Be CEO? Stand Tall.

2014-06-09 Wall Street Journal

Wall Street Journal skriver i en blogg om en studie, gjord av två forskare affilierade till IFN (Samuli Knupfer och Matti Keloharju), där man funnit att vd:ar får höga poäng vad gäller intelligens och mjuka färdigheter, och att de med högst poäng med stor sannolikhet leder stora företag. Men talang är inte den enda indiktorn på framgång. Vd:arna i studien tenderade dessutom att vara längre än genomsnittet,

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se