2014

Politikerna har fel recept mot integrationsproblemen

2014-06-10 Forskning och Framsteg

Sverige har mycket hög arbetslöshet bland utrikesfödda, men politikernas lösningar i form av utbildningssatsningar och kampanjer mot diskriminering verkar inte fungera, skriver Forskning och Framsteg och hänvisar till en studie av Andreas Bergh som presenteras i senaste numret av Ekonomisk Debatt. Tiodningen frågar Andreas Bergh vilka politiska reformer han skulle föreslå: "Till att börja med att vara försiktig ... Men jag tror att kollektivavtalen kan vara problematiska – de gör arbetsmarknaden för oflexibel. Och det kommunala vårdnadsbidraget bör utredas. Som det är nu låser det in många invandrarkvinnor som får svårt att ta sig in på arbetsmarknaden."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se