2014

Kalmar behöver specialisterna

2014-06-11 Barometern

Arbetskraftsinvandringen håller på att bli den specialistinvandring som en öppen ekonomi som Sverige så väl behöver, skriver Martin Tunström i Barometern. Han skriver att "det är viktigt att påpeka att denna arbetskraftsinvandring kommer hela ekonomin till godo". Han refererar tyill Magnus Henrekson, IFN: "Nya högkvalificerade jobb ger stora spridningseffekter och ger upphov till mer arbete enligt forskning som professorn i nationalekonomi Magnus Henrekson refererat till. Och därmed genereras tillväxt och skatteintäkter."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se