2014

”Bolagsvinster ska inte kunna flyttas ut till skatteparadis”

2014-06-12 Dagens Nyheter

Företagsskattekommittén, där bl.a. Åsa Hansson, IFN, ingår skriver på DN Debatt att det  i dag "är skattemässigt lönsammare för företag att investera med lån än med eget kapital. Det är samhällsekonomiskt osunt. Vi föreslår en begränsad avdragsrätt för räntekostnader och att finansiering med lånat och eget kapital behandlas lika, skriver Företagsskattekommittén." de hoppas sätta stopp för "skattemässigt gynnande av lånefinansiering"  och att företag istället i större utsträckning "finansierar sig med eget kapital".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se