2014

”Företagsskattekommittén glömmer entreprenörerna”

2014-06-12 Dagens Nyheter

Företagsskattekommitténs förslag är elegant men också radikalt. Därför bör reformen inte införas fullt ut den 1 januari 2016. Företagen bör i stället få välja mellan att gå in i det nya systemet direkt och att trappa av ränteavdragen stegvis, skriver bland andra Mikael Stenkula, IFN, i en replik på DN Debatt till Företagsskattekommitténs förslag. De menar att kommittén tagit fram ett förslag som kan lösa flera problem men att detta inte räcker, "införandet måste vara politiskt och praktiskt möjligt".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se