2014

Hård intern kritik mot skatteutredning

2014-06-13 Realtid.se

Realtid.se skriver att redan i betänkandet finns det en "flod av reservationer och kritik mot Företagsskattekommitténs betänkande". Realtid.se skriver: "Flera av kritikerna slår ner på att utredningen för ensidigt har arbetat med att täppa igen hål i skattelagstiftningen ..." denna kritik framför bl.a.a av Åsa Hansson, IFN. Magnus Henrekson IFN som varit expert i utredningen anser att förslaget, som försämrar värdet av befintliga underskottsavdrag, har karaktär av ett slags retroaktiv beskattning och riskerar att leda till allvarliga snedvridningar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se