2014

Pikettys teori leder fel

2014-06-14 Axess

Nima och Tino Sanandaji, den senare verksam vid IFN, skriver om Thomas Piketty och hans bok Capital in the Twenty-First Century. De menar att hans ideer fokuserar ensidigt på fördelning och inte skapandet av välstånd. De ifrågasätter Pikettys teorier om ägarkoncentration och skriver bland annat att det finns länder där ägarkoncentrationen inte ökat under långa perioder.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se