2014

Så lite bryr sig svenska elever om Pisa-testet

2014-06-16 Dagens Nyheter

Svenska elever ansträngde sig betydligt mindre på Pisa-provet än deltagare i andra länder. Det visar en datakörning som DN har gjort baserat på elevernas egna uppskattningar, skriver tidningen. En av de som kommenterar är Jonas Vlachos, affilierad till IFN. Han förklarar bland annat att  resultatet "skulle kunna tyda på att den inre motivationen för att prestera bra i Sverige är ganska låg. Å andra sidan skulle det kunna tyda på att eleverna är kritiskt tänkande och förstår vad som är viktigt och oviktigt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se