2014

Svenska elever anstränger sig minst i Pisa

2014-06-16 Lärarnas Tidning

Bara 8,4 procent av de svenska eleverna ansträngde sig maximalt på Pisa-provet. Internationellt är siffran mer än dubbelt så hög, 17,2 procent, skriver Lärarnas Tidning. Jonas Vlachos citeras från DN: "Det skulle kunna tyda på att den inre motivationen för att prestera bra i Sverige är ganska låg. Å andra sidan skulle det kunna tyda på att eleverna är kritiskt tänkande och förstår vad som är viktigt och oviktigt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se