2014

Så säger experterna om cancerförslagen

2014-06-17 Aftonbladet

Aftonbladet skriver: "Socialdemokraterna lovar fyraveckorsgaranti för cancervård. 'Bra', säger onkologichefen. 'Ohederligt', anser nationalekonomen." Den ekonom som intervjuats är Magnus Henrekson, IFN, och han säger att "det är populistiskt av politiker generellt att lova förbättring av en viss behjärtansvärd del av vården": "Man måste som politiker vara tydlig med att vården handlar om en helhet. Tar man resurser till en viss del blir det automatiskt mindre resurser till andra delar. Det är ohederligt att inte förklara det när man kommer med ett sådant här förslag".


 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se