2014

Kollektivavtalens pris?

2014-06-18 Norra Skåne

I( en ledare skriver Norra Skåne att "Sverige har en liberal asyl- och flyktingpolitik, och detta är i grunden bra". Skribenten hänvisar till en artikel i Ekonomisk Debatt skriven av Andreas Bergh, IFN, där han konstaterar "att arbetslösheten är mer än dubbelt så hög bland utrikesfödda som bland svenskfödda". Tidningen konstaterar att "som Bergh konstaterar pekar undersökningar på att Sverige har en liten främlingsfientlighet i ett internationellt perspektiv, samtidigt som sysselsättningsgapet är betydande".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se