2014

Viktigt att värna rätten att ta jobb i Sverige

2014-06-22 Vestmanlands Läns Tidning

"Arbetskraftsinvandring gynnar både dem som kommer och de som redan bor i landet" skriver VLT i en ledare. Tidningen hänvisar till Andreas Bergh, IFN: "Arbetslösheten bland utrikes födda är mer än dubbelt så hög som bland inrikes födda". VLT drar slutsatsen att "de svenska kollektivavtalen och det förhållandevis höga socialbidraget håller uppe lönerna för okvalificerad arbetskraft, vilket gör att de som inte är tillräckligt produktiva för att nå upp till Sveriges internationellt sett höga lägstalöner stängs ute från arbetsmarknaden."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se