2014

Rädda lärarna från föräldratryck med hjälp av systematiska kontroller

2014-06-23 Sydsvenskan

I ett debattinlägg skriver gymnasieläraren Lars-Erik Svensson skriver att betygssystemet känns "fullständigt rättsosäkert". Svensson hänvisar till forskning av Jonas Vlachos: "Hans uttalande när det gäller betygssättning, är att individens mål och samhällets mål står i tydlig motsättning till varandra. Hans slogan är att marknadsstyrning och konkurrens inte är någon bra modell för skolan."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se