2014

Stryp inte arbetskraftsinvandring

2014-06-23 Katrineholms-Kuriren

I en ledare skriver Katrineholms-Kuriren om forskning av Andreas Bergh: "Sist men inte minst är det värt att nämna att Andreas Berghs undersökning pekar på att länder där utrikes födda i stor utsträckning har jobb, är samma länder som har hög förvärvsfrekvens bland inrikes födda och vice versa. Därmed avlivas ännu en gång den seglivade myten att invandrare tar jobb från infödda." Tidningen menar att detta "tål att upprepas både en och två gånger, särskilt inför höstens riksdagsval".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se